Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Beringen Boomt

Waar zie jij graag een boom verschijnen?

Stel een locatie voor een boom voor

voorjaar 2024

screening en plaatsbezoeken locaties

zomer 2024

aanplanten nieuwe bomen

najaar 2024

Stad Beringen wil dit jaar 280 bomen aanplanten. Kies jij jouw favoriete locatie?

16-04-2024

Ontdek de verschillende fases van het project, en de spelregels die we toepassen!

Fase 1: Stel een locatie voor een boom voor. 

Vertel ons jouw favoriete locatie op het openbare domein voor een nieuwe boom. Dit kan een park, parkje, straat zijn. Je kan een nieuwe plek nomineren. Vertel ons waarom je dit plekje wil en deel eventueel ook een foto en de locatie van de gekozen plek.

Fase 2: screening en plaatsbezoeken

We kiezen voor bomen met een mooie toekomst en toetsen darom alle voorstellen af aan enkele kwaliteitscriteria. 

Is het voorgestelde plekje in Beringen? Is de locatie op het openbaar domein? Is de locatie vrij toegankelijk?  Kunnen de bomen vrij uitgroeien en hebben ze zowel bovengronds - als ondergrond de nodige ruimte om uit te groeien?  Is er voldoende ondergrondse ruimte? (plantzone minimaal 8 tot 10 m²)  bodemverdichting?  verhardingen?  nutsleidingen? diepte van de riolering?  Is er voldoende ruimte bovengronds?  Nutsleidingen. Straatverlichting. Bomen op privédomein  Zonnepanelen Is de ondergrond van de locatie verhard? Bij ontharding van een locatie is er een langere doorlooptijd.

Een werkgroep analyseert samen met het College van Burgemeester en Schepenen de haalbaarheid van elk voorstel. Daaruit vloeit een lijst met alle mogelijke plekjes.

Opgelet:

De stad onderhoudt alle aangeplante bomen. 

Fase 3: aanplantingsfase 

Stad Beringen engageert zich om de bomen in het najaar aan te planten. De stad wil dit jaar 284 bomen aanplanten. 

Beringen maakt werk van meer bomen met het Urban Forest Masterplan

16-04-2024
 

Klinkt indrukwekkend, maar wat is dat nu juist? Een Urban Forest Masterplan is een strategisch document dat een langetermijnvisie, doelstellingen en actieplannen vastlegt voor het beheer, de ontwikkeling en het behoud van groene ruimtes binnen stedelijke gebieden. Het richt zich specifiek op het plannen en bevorderen van bosrijke gebieden, parken, bomenrijen en andere groenvoorzieningen en dat zowel op privé als openbaar terrein. 

Waarom is zo’n masterplan nodig? 

Het masterplan streeft naar de verbetering van levenskwaliteit, bevordering van biodiversiteit, versterking van klimaatbestendigheid en het creëren van een gezond en veerkrachtig Beringen. 

Focuspunten van het masterplan: 

Ruimtelijke planning: identificatie van geschikte locaties voor nieuwe groenvoorzieningen en integratie van bestaande groene ruimtes in stedelijke ontwikkelingsplannen. 

Biodiversiteit en ecologie: bevordering van biodiversiteit door het aanleggen van diverse habitats en het beschermen van inheemse planten- en diersoorten binnen stedelijke bossen en parken. 

Duurzaam beheer: ontwikkeling van methoden voor duurzaam bosbeheer, inclusief het behoud van gezonde bomen, waterbeheer, bodemgezondheid en het minimaliseren van verontreiniging. 

Recreatie en gemeenschapsvoorzieningen: ontwerp van groene ruimtes die geschikt zijn voor recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, sporten, evenementen en educatieve programma's. 

Klimaatadaptatie en milieubescherming: integratie van maatregelen om Beringen aan te passen aan klimaatverandering, zoals het verminderen van hittestress, het absorberen van regenwater en het verminderen van luchtverontreiniging. 

Participatie: betrokkenheid van burgers, belangengroepen en lokale gemeenschappen bij het planningsproces en het creëren van mogelijkheden voor participatie en betrokkenheid bij het beheer van groene ruimtes. 

Meer nieuws & activiteiten

Beringen boomt

Zie je graag meer groen in de straat? Of ken je een plekje op openbaar domein waar ruimte is voor een boom? Dien je suggestie in!

Dien jouw locatie in

Ontdek de bijdragen op de kaart