Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Spelregels van Beringen Boomt

Ontdek de verschillende fases van het project, en de spelregels die we toepassen!

Fase 1: Stel een locatie voor een boom voor. 

Vertel ons jouw favoriete locatie op het openbare domein voor een nieuwe boom. Je kan een nieuwe plek nomineren. Vertel ons waarom je dit plekje wil en deel eventueel ook een foto en de locatie van de gekozen plek.

Fase 2: screening en plaatsbezoeken

We kiezen voor bomen met een mooie toekomst en toetsen darom alle voorstellen af aan enkele kwaliteitscriteria. 

 • Is het voorgestelde plekje in Beringen?
 • Is de locatie op het openbaar domein?
 • Is de locatie vrij toegankelijk? 
 • Kunnen de bomen vrij uitgroeien en hebben ze zowel bovengronds - als ondergrond de nodige ruimte om uit te groeien? 
 • Is er voldoende ondergrondse ruimte? (plantzone minimaal 8 tot 10 m²) 
  • bodemverdichting? 
  • verhardingen? 
  • nutsleidingen?
  • diepte van de riolering? 
 • Is er voldoende ruimte bovengronds? 
  • Nutsleidingen.
  • Straatverlichting.
  • Bomen op privédomein 
  • Zonnepanelen
 • Is de ondergrond van de locatie verhard? Bij ontharding van een locatie is er een langere doorlooptijd.

Een werkgroep analyseert samen met het College van Burgemeester en Schepenen de haalbaarheid van elk voorstel. Daaruit vloeit een lijst met alle mogelijke plekjes.

Opgelet:

 • De stad onderhoudt alle aangeplante bomen. 

Fase 3: aanplantingsfase 

Stad Beringen engageert zich om de bomen in het najaar aan te planten. De stad wil dit jaar 150 bomen aanplanten. 

 

 

Deel op facebook
Deel op twitter