Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Beringen maakt werk van meer bomen met het Urban Forest Masterplan

 

Klinkt indrukwekkend, maar wat is dat nu juist? Een Urban Forest Masterplan is een strategisch document dat een langetermijnvisie, doelstellingen en actieplannen vastlegt voor het beheer, de ontwikkeling en het behoud van groene ruimtes binnen stedelijke gebieden. Het richt zich specifiek op het plannen en bevorderen van bosrijke gebieden, parken, bomenrijen en andere groenvoorzieningen en dat zowel op privé als openbaar terrein. 

Waarom is zo’n masterplan nodig? 

Het masterplan streeft naar de verbetering van levenskwaliteit, bevordering van biodiversiteit, versterking van klimaatbestendigheid en het creëren van een gezond en veerkrachtig Beringen. 

Focuspunten van het masterplan: 

  1. Ruimtelijke planning: identificatie van geschikte locaties voor nieuwe groenvoorzieningen en integratie van bestaande groene ruimtes in stedelijke ontwikkelingsplannen. 

  1. Biodiversiteit en ecologie: bevordering van biodiversiteit door het aanleggen van diverse habitats en het beschermen van inheemse planten- en diersoorten binnen stedelijke bossen en parken. 

  1. Duurzaam beheer: ontwikkeling van methoden voor duurzaam bosbeheer, inclusief het behoud van gezonde bomen, waterbeheer, bodemgezondheid en het minimaliseren van verontreiniging. 

  1. Recreatie en gemeenschapsvoorzieningen: ontwerp van groene ruimtes die geschikt zijn voor recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, sporten, evenementen en educatieve programma's. 

  1. Klimaatadaptatie en milieubescherming: integratie van maatregelen om Beringen aan te passen aan klimaatverandering, zoals het verminderen van hittestress, het absorberen van regenwater en het verminderen van luchtverontreiniging. 

  1. Participatie: betrokkenheid van burgers, belangengroepen en lokale gemeenschappen bij het planningsproces en het creëren van mogelijkheden voor participatie en betrokkenheid bij het beheer van groene ruimtes. 

Deel op facebook
Deel op twitter