Deel op facebook
Deel op facebook

Buurtbudgetten

Heb jij een leuk idee voor je buurt?

Check hieronder dan snel of je beroep kan doen op een buurtbudget!

WAT IS EEN BUURTBUDGET?

Een buurtbudget is bedoeld om het leven en wonen in de buurt aangenamer te maken via eigen kleine projecten. Heb jij een laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk voorstel? Kan je de medebewoners van je straat-, buurt- of wijk hiervoor enthousiasmeren? De stad Beringen biedt je graag financiële ondersteuning via het buurtbudget om jouw idee werkelijkheid te laten worden!

Een buurtbudget is een subsidie waarmee de stad haar inwoners kan laten participeren aan het beleid. Inwoners kunnen zelf beslissen hoe een deel van een stedelijk of overheidsbudget wordt besteed. Dat betekent dat Beringenaren zelf projectvoorstellen kunnen indienen en uitvoeren met deze voorziene subsidie, gericht op leefbaarheid en ontmoeting. De voorwaarden om deel te nemen, staan beschreven in het reglement dat je op deze pagina kan terugvinden.

EEN BUURTBUDGET AANVRAGEN

Wie?

Een groep buurtbewoners, een buurtcomité of een wijkvereniging in Beringen kunnen een buurtbudget aanvragen.

De (minimum) twee personen:

 • wonen op verschillende adressen.
 • wonen in de buurt waarop het project betrekking heeft.
 • Behoren niet tot hetzelfde gezin en zijn geen bloed- of aanverwanten (eerste graad)

Minstens één van de aanvragers moet meerderjarig zijn.

Hoe?

Je kan vanaf januari een buurtbudget aanvragen via het participatieplatform www.allemaalberingen.be. Om een aanvraag in te dienen maak je een account aan op www.allemaalberingen.be en klik je door op ‘Vraag een buurtbudget aan’.  Vul alle nodige gegevens in. Je dient je project in met een gedetailleerde uitwerking ervan, inclusief financieel kader.

Termijn en budget? 

De stad voorziet € 30.000 voor buurtbudgetten in 2024. Daarmee worden minimaal 6 projecten voor maximum € 5.000 goedgekeurd. Maar ook kleinere projecten komen in aanmerking. 

Jaarlijks zal in het kader van de buurtbudgetten de volgende cyclus gehanteerd worden:

 • Inspiratiemoment en indienen projecten in de periode januari-maart;
 • Deadline voor het indienen van projecten in de eerste week van april;
 • Screening en moderatie van de ingediende projecten uiterlijk in april-mei;
 • Stemmingsronde in mei-juni;
 • Bekendmaking geselecteerde projecten.

Indien er na het doorlopen van bovenstaande cyclus in een jaar nog budget vrij is, wordt er via verschillende stadskanalen communicatie gevoerd voor een tweede indieningsfase.

De tweede indieningsfase gebeurt op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden, met uitzondering dat volgend tijdspad gevolgd wordt:

 • Indienen projecten september-oktober;
 • Deadline voor het indienen van projecten eind oktober;
 • Screening en moderatie van de ingediende projecten uiterlijk november;
 • Stemmingsronde in november-december;
 • Bekendmaking geselecteerde projecten.

Je kan de concrete timing ook terugvinden op de tijdlijn van het project.

Eenzelfde groep/buurtcomité/wijkvereniging kan slechts één aanvraag per jaar in het kader van dit reglement indienen, tenzij het college van burgemeester en schepenen hiervan afwijkt. 

Wanneer indienen?

Je kan vanaf 15 januari 2024 een buurtbudget aanvragen via dit platform. Om jouw project in te dienen maak je een account aan en klik je op ‘Dien jouw project voor een buurtbudget in’. 

CONTACT EN INFORMATIE

Wil je meer weten over het buurtbudget of de modaliteiten van het reglement? Heb je een idee waarmee je aan de slag wil en wil je dit graag eens aftoetsen voor je indient? Lukt het niet om digitaal in te dienen? Neem dan contact op met de dienst samenleven via T 011 43 02 11 of buurtbudget@beringen.be. We helpen je graag verder.

 

Deel op facebook