Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Buurtbudgetten

Heb jij een leuk idee voor je buurt?

Check hieronder dan snel of je beroep kan doen op een buurtbudget!

WAT IS EEN BUURTBUDGET?

Een buurtbudget dient om via eigen kleine projecten het leven en wonen in de buurt aangenamer te maken. Heb jij een laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk voorstel? Kan je de medebewoners van je straat-, buurt- of wijk hiervoor enthousiasmeren? De stad Beringen biedt je graag financiële ondersteuning via het buurtbudget om je idee te realiseren!

Een buurtbudget is een subsidie waarmee de stad haar inwoners kan laten participeren aan het beleid.  Inwoners kunnen zelf beslissen hoe een deel van een stedelijk of overheidsbudget wordt besteed. Dat betekent dat Beringenaren zelf projectvoorstellen zullen kunnen indienen en uitvoeren met deze voorziene subsidie, gericht op leefbaarheid en ontmoeting. De voorwaarden om deel te nemen, staan beschreven in het reglement dat je op deze pagina kan terugvinden.

EEN BUURTBUDGET AANVRAGEN

Wie?

Een groep buurtbewoners, een buurtcomité of een wijkvereniging in Beringen (minimum 2 personen), kunnen een buurtbudget aanvragen. 

Hoe?

Je dient je idee in door te klikken op 'Doe mee'. Vul de gevraagde gegevens in. We vragen slechts een korte omschrijving van je idee. In de volgende fase wordt verwacht je idee verder uit te werken tot een concreet project met een financieel kader.

Termijn en budget? 

De stad voorziet € 25.000 voor buurtbudgetten in 2023. Daarmee worden minimaal 5 projecten voor maximum € 5.000 goedgekeurd. Maar ook kleinere projecten komen in aanmerking. 

In de tweede fase van de buurtbudgetten (najaar 2023) zal de volgende cyclus gehanteerd worden: 

  • Dien jouw idee voor een buurtbudget in: 6 september - 20 oktober
  • Deadline indienen: 20 oktober
  • Screening en moderatie van de ingediende projecten: 21 oktober - 17 november
  • Stemmingsronde: 20 november - 6 december
  • Bekendmaking geselecteerde projecten: eind december
  • Realisatie buurtbudgetten: december 2023 - december 2024

De kan deze timing ook terugvinden op de tijdlijn van het project.

Eenzelfde groep/buurtcomité/wijkvereniging kan slechts één aanvraag per jaar in het kader van dit reglement indienen, tenzij het college van burgemeester en schepenen hiervan afwijkt. 

Wanneer indienen?

Je kan vanaf 6 september 2023 een buurtbudget aanvragen via dit platform. Om jouw idee in te dienen maak je een account aan en klik je op ‘Dien jouw idee voor een buurtbudget in’. 

CONTACT EN INFORMATIE

Wil je meer weten over het buurtbudget of de modaliteiten van het reglement? Heb je een idee waarmee je aan de slag wil en wil je dit graag eens aftoetsen voor je indient? Lukt het niet om digitaal in te dienen? Neem dan contact op met de dienst samenleven via T 011 43 02 11 of buurtbudget@beringen.be. We helpen je graag verder.