Registeer een bestaand bankje!

Kruispunt Sint-Jozefstraat en Rode Kruisstraat

Soort bankje?

Zitbank