Allemaal Beringen! Jouw mening telt! 

Stad Beringen lanceert het digitaal participatieplatform allemaalberingen.be. Een online platform waar inwoners kunnen mee nadenken over bepaalde projecten. Allemaalberingen.be zet in op drie grote pijlers: informeren, betrekken en meebeslissen.  Het zet de lopende participatieve trajecten duidelijk in de kijker en informeert via nieuwsberichten en een tijdslijn helder en transparant over de stand van zaken van verschillende projecten.  

 Het stadsbestuur geeft burgers een stem en betrekt zo iedereen bij het beleid. Enerzijds kunnen Beringenaren eigen voorstellen en ideeën indienen op het platform, binnen een duidelijk kader. Anderzijds kan je als burger ook meebeslissen over de ingediende ideeën. De stad gaat op zoek naar een raadgevende of beslissende stem. Dat kan door te stemmen op ideeën van andere burgers, maar ook door een keuze te maken uit aangeboden opties die de stad voorlegt.  

 Het digitale participatieplatform vervangt de lopende fysieke trajecten niet. We willen online en offline combineren om zo meer en andere Beringenaren te bereiken. Want inspraak zorgt voor een sterk en gedragen beleid.