Ontdek het beleidsplan ruimte

Het stadsbestuur maakt vanaf 2024 werk van een ‘Beleidsplan Ruimte’. Dit plan vervangt het bestaande gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en geeft kader/richting aan de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Beringen, gericht op de middellange en lange termijn (tot 2040).

Het ‘Beleidsplan Ruimte Beringen’:

  • zet een ‘stip aan de horizon’: het plan is niet rechtstreeks bindend voor burgers, maar toont wel de ambities die de gemeente op vlak van ruimte in de toekomst heeft.
  • geeft een inkijk waar en hoe we zullen wonen we in de toekomst. We gaan aan de slag met thema’s zoals onder meer (betaalbaar) wonen, mobiliteit, natuur en ontspanning. Het zijn zulke thema’s die een leidraad vormen voor het gebruik en de inrichting van de ruimte in onze stad voor de komende jaren.

Want Beringen beweegt, groeit, verandert. En ook in de toekomst willen we dat Beringen een leefbare stad blijft zonder haar eigenheid te verliezen, waar het fijn is om te wonen, leven en werken voor iedereen!

Hoe doen we dit?

Op dit moment wordt het proces voorbereid (definiëren opdracht, zoeken studiebureau voor ondersteuning...). Het proces zal van start gaan in 2024 en de doorlooptijd van het plan wordt op meerdere jaren voorzien.

Inspraak voor publiek en stakeholders

Uiteraard maakt het stadsbestuur dergelijke beleidsplannen niet alleen op, maar wordt uitgebreid geluisterd naar publiek en stakeholders. Doorheen het proces van de opmaak van het beleidsplan worden samen met het studiebureau tal van participatiemomenten voorzien. In de loop van 2024 zal het participatieplan duidelijker zijn en van start gaan.