Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Ontdek het beleidsplan ruimte

Het stadsbestuur maakt vanaf 2024 werk van een ‘Beleidsplan Ruimte’. Dit plan vervangt het bestaande gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en geeft richting aan de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Beringen, gericht op de middellange en lange termijn (tot 2040).

Het ‘Beleidsplan Ruimte Beringen’:

  • zet een ‘stip aan de horizon’: het plan is niet rechtstreeks bindend voor burgers, maar toont wel de ambities die de gemeente op vlak van ruimte in de toekomst heeft.
  • geeft een inkijk waar en hoe we zullen wonen we in de toekomst. We gaan aan de slag met thema’s zoals onder meer (betaalbaar) wonen, mobiliteit, natuur en ontspanning. Het zijn zulke thema’s die een leidraad vormen voor het gebruik en de inrichting van de ruimte in onze stad voor de komende jaren.

Want Beringen beweegt, groeit, verandert. En ook in de toekomst willen we dat Beringen een leefbare stad blijft zonder haar eigenheid te verliezen, waar het fijn is om te wonen, leven en werken voor iedereen!

Hoe doen we dit?

Op dit moment wordt het proces voorbereid (definiëren opdracht, zoeken studiebureau voor ondersteuning,...). In 2024 zal de stad een studiebureau aanstellen. De doorlooptijd van het plan wordt op meerdere jaren voorzien. In 2026 zal de stad het beleidsplan ruimte proberen te finaliseren. 

Inspraak voor publiek en stakeholders

Uiteraard maakt het stadsbestuur dergelijke beleidsplannen niet alleen op, maar wordt er uitgebreid geluisterd naar publiek en stakeholders. De fase die nu loopt wil een ruime input verzamelen. De stad zal de verzamelde input ook het studiebureau meegeen en de informatie zal richting geven aan het traject. Ook input uit andere participatieve trajecten zoals Beringen-Mijn denkt, Beverlo Bruist en de participatie-avonden rond mobiliteit worden meegenomen in het traject. Doorheen het proces van de opmaak van het beleidsplan zal het studiebureau in samenwerking met de stad participatiemomenten voorzien. Die zullen over specieke onderwerpen of plekken gaan. In de loop van 2024 zal het stuk rond de specifiekere participatie duidelijker zijn. 

Via allemaalberingen.be/2040 kunnen de inwoners van Beringen alles op de voet volgen. 

Deel op facebook
Deel op twitter