home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Een spel- en ontmoetingspleintje in jouw buurt?

Nominatie buurten

1 juli - 17 september

Beoordeling nominaties door interne werkgroep

18 september - eind november

Terugkoppeling resultaat

eind november

Ontwerpsessie met de buurt voor speelpleintjes Acacialaan en Hofstraat

voorjaar 2024

Speelpleintjes op buurtniveau

26-06-2023

Stad Beringen maakte de afgelopen periode werk van een groen speelweefselplan. Dit plan vormt de basis voor de uitbouw van een netwerk van publieke plekken en verbindingen voor kinderen en jongeren.  

Een van de onderdelen van dit plan zijn de speelpleintjes op buurtniveau. Er is jaarlijks budget voorzien om een aantal speelpleintjes (her) in te richten. Dit volgens het zogenaamde GRAS-principe: GRoen en Avontuurlijk Spelen! Maar een speelpleintje is ook meer dan dat alleen. Het is een plek waar buurtbewoners – jong en oud – elkaar kunnen ontmoeten. De stad kiest er bovendien voor om buurtbewoners hierbij te betrekken volgens onderstaand stappenplan:  

Een wijk, buurt of individu kan aangeven interesse te hebben in de aanleg van een speelpleintje.      De interne werkgroep bekijkt en beoordeelt de aanvragen a.d.h.v. de volgende 4 criteria:   Locatie – spreiding: geografisch + afstand tot andere speelpleintjes.   Beschikbare ruimte: is er een voldoende ruim plein in de buurt dat eveneens veilig en toegankelijk gelegen is?     Demografie van de buurt/wijk: wonen er veel kinderen in de buurt die het plein kunnen gebruiken?   Draagvlak bij de buurt: staat de buurt open voor het creëren van een speelplein in de buurt?   Samen met de gekozen buurt(en) wordt de inrichting van het plein bekeken: ideeën en suggesties worden verzameld en een ontwerp wordt gemaakt. Na de realisatie van het speelpleintje wordt dit samen met de buurt feestelijk ingehuldigd.   

Wonen er in jouw buurt veel kinderen? Is er een pleintje voorhanden dat zich wel leent tot buurtspeelpleintje? En is de buurt dit idee wel genegen? Stel jouw buurt dan zeker kandidaat.  

Meer nieuws & activiteiten

Speelpleintje

Is het (speel)pleintje in jouw buurt het bruisend hart van de wijk waar spel en ontmoeting tussen jong en oud hand in hand gaan? Of is er in jouw buurt wel behoefte aan zo’n plek? Nomineer dan jouw buurt voor de (her)inrichting van een speelpleintje.

Ontdek de spelregels

Jullie bijdragen

Kerkplein stal
Er zijn geen speeltuinen in de buurt.
Sevda A.
0 0
lees meer
Acacialaan/Gorenstraat
Het is een zeer rustige wijk waar geen doorrijdene verkeer komt, met meer en meer jonge gezinnen met kinderen. Enige vorm van buitenaccomodatie zou welkom zijn.
Mauro C.
0 1
lees meer
Het pleintje van de Petermansstraat.
Op de laatste burenfeest op zaterdag 2 september 2023 werd er gevraagd om enkele speeltoestelen te plaatsen. Sinds enkele jaren zijn in de buurt van het pleintje veel jonge mensen met ondertussen, al kleine kinderen, komen wonen. Naast deze jonge mensen zijn er bij bewoners ook al diverse mensen kleinkinderen gekomen die regelmatig op bezoek komen. Tijdens het verlof hebben wij spontaan al een oproep gedaan om bij een goed weer gezellig te vertoeven op "het bankje". Telkens was er een mooie opkomst waardoor de samenhorigheid in de buurt steeds groeit. Het zou tof zijn om enkele speeltoetstellen te mogen ontvangen zodat de kinderen zich kunnen amuseren.
Bert V.
1 0
lees meer
Speelpleintje Vogelwijk (steenbergwijk)
Was vroeger een mooi pleintje , momenteel is er niks meer voor kleine kinderen , werd veel gevoetbald ook ,maar ook de goals zijn weg gehaald . Beetje jammer omdat er best toch wel veel kinderen wonen op de wijk en deze nu allemaal nog weinig buiten komen of op straat spelen ,wat best gevaarlijk is hier ,want aangezien het een wijk is ,wordt hier best snel gereden .
Wendy C.
0 0
lees meer
Speelbos Driegezustersstraat
In deze buurt zijn geen voorzieningen voor kinderen. Voorstel om van de Drie Gezustersstraat een fietsstraat te maken ten voordele van wandelaars / fietsers en kinderen die kunnen spelen in dit prachtige gebied.
Philippe H.
0 3
lees meer
Gemeenschappelijk grasveld in de Zorgstraat te Paal
De doodlopende straat, Zorgstraat, bestaat nog niet lang, maar de doorgang is wel al lang gekend door voetgangers en fietsers. Jonge kinderen komen op de straat fietsen, krijten en adolescenten blijven nu op de straat rondhangen. Het zou fijn zijn als ze een leuke veilige en uitnodigende hang-/speelplek zouden hebben. Daarnaast is het voor de fietsers ook interessant om door een aangename straat te rijden die aangelegd wordt met een gezellige plek die jong en oud aantrekt. Daarbovenop blijft er op dit.moment zwerfvuil achter op het gras. De kinderen van de straat ruimen dit regelmatig op zodat ze toch nog wat kunnen spelen en helpen aan een groene aarde, maar dit kan toch niet de bedoeling zijn van een grasplein in een nieuwe wijk waar veel passanten komen, kinderen uit omliggende straten komen spelen en waarbij de wijk uitnodigend wil zijn voor nieuwkomers.
Sacha V.
0 0
lees meer
Ontdek ze allemaal

Ontdek de voorgestelde locaties op de kaart