Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Een spel- en ontmoetingspleintje in jouw buurt?

Nominatie buurten

1 juli - 17 september

Beoordeling nominaties door interne werkgroep

18 september - 9 oktober

Terugkoppeling resultaat

10 oktober - 31 oktober

Speelpleintjes op buurtniveau

26-06-2023

Stad Beringen maakte de afgelopen periode werk van een groen speelweefselplan. Dit plan vormt de basis voor de uitbouw van een netwerk van publieke plekken en verbindingen voor kinderen en jongeren.   Een van de onderdelen van dit plan zijn de speelpleintjes op buurtniveau. Er is jaarlijks budget voorzien om een aantal speelpleintjes (her) in te richten. Dit volgens het zogenaamde GRAS-principe: GRoen en Avontuurlijk Spelen! Maar een speelpleintje is ook meer dan dat alleen. Het is een plek waar buurtbewoners – jong en oud – elkaar kunnen ontmoeten. De stad kiest er bovendien voor om buurtbewoners hierbij te betrekken volgens onderstaand stappenplan:   Een wijk, buurt of individu kan aangeven interesse te hebben in de aanleg van een speelpleintje.      De interne werkgroep bekijkt en beoordeelt de aanvragen a.d.h.v. de volgende 4 criteria:   Locatie – spreiding: geografisch + afstand tot andere speelpleintjes.   Beschikbare ruimte: is er een voldoende ruim plein in de buurt dat eveneens veilig en toegankelijk gelegen is?     Demografie van de buurt/wijk: wonen er veel kinderen in de buurt die het plein kunnen gebruiken?   Draagvlak bij de buurt: staat de buurt open voor het creëren van een speelplein in de buurt?   Samen met de gekozen buurt(en) wordt de inrichting van het plein bekeken: ideeën en suggesties worden verzameld en een ontwerp wordt gemaakt. Na de realisatie van het speelpleintje wordt dit samen met de buurt feestelijk ingehuldigd.    Wonen er in jouw buurt veel kinderen? Is er een pleintje voorhanden dat zich wel leent tot buurtspeelpleintje? En is de buurt dit idee wel genegen? Stel jouw buurt dan zeker kandidaat.  

Nieuwe spel- en ontmoetingsplekken in Deurnestraat, Vaalvijverstraat en Helmsteeg

22-06-2023

De Deurnestraat, Vaalvijverstraat en Helmsteeg in Beringen hebben sinds augustus 2022 vernieuwde groene pleintjes met speeltuigen. En daar speelden de buurtbewoners een belangrijke rol in.  De verbeteringen aan het openbaar domein kwamen namelijk tot stand via verscheidene participatiemomenten waar inwoners hun ideeën konden delen. “Burgerparticipatie is een van de beleidsprioriteiten van het stadsbestuur.. Bij de (her)aanleg van een speeltuintje roepen we dan ook de buurt samen om mee na te denken over de invulling van het openbaar domein. Zo wilden de kinderen in dit project kunnen voetballen en extra speeltoestellen, maar was er ook vraag naar rustige plekjes en extra bomen. Met aandacht voor ieders bekommernissen konden we een gedragen ontwerp realiseren”, aldus schepen voor Jeugd, Participatie en Wijkontwikkeling Jessie De Weyer. Bij de officiële opening kwamen dan ook heel wat omwonenden een kijkje nemen. Het stadsbestuur verraste hen met een lekker ijsje. Ook schepen van Openbare Werken Jean Vanhees blikt tevreden terug op het traject: “Naast de spelelementen zijn het vernieuwde wandelpad, de mooie bloemenweide en de extra bomen en banken een grote meerwaarde voor de buurt. Hier en daar moeten er nog wel wat kleine werken in het najaar gebeuren, zoals het aanplanten van hagen en het leggen van grasmatten, maar de buurt kan toch alvast genieten van deze leuke plek.”

Meer nieuws & activiteiten

Speelpleintje

Is het (speel)pleintje in jouw buurt het bruisend hart van de wijk waar spel en ontmoeting tussen jong en oud hand in hand gaan? Of is er in jouw buurt wel behoefte aan zo’n plek? Nomineer dan jouw buurt voor de (her)inrichting van een speelpleintje.

Ontdek de spelregels

Jullie bijdragen

Willekeurig
Populair
Recent
Ontdek ze allemaal

Ontdek de voorgestelde locaties op de kaart