Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Beringen 2040

De stad verwerkt jullie inzendingen

augustus - september 2023

De stad stelt een studiebureau aan voor het beleidsplan ruimte

uitgesteld - meer duidelijkheid in maart 2024

Het studiebureau organiseert participatie rond specifieke onderwerpen of plekken (online en live)

2025 - 2026

Het beleidsplan ruimte is klaar!

2026

Proficiat Lion en Annelies!

29-09-2023

Hoe ziet jouw droomstad er uit?  Lion (9 jaar) maakte een knappe tekening. Aan de avonturenberg droomt hij van een dierenpark, een trampolinepark, freerunnen en een grote snoepwinkel.  Met zijn mooie tekening wint hij een kinderfeestje bij Alpamayo Klimcentrum.  Annelies S. haar bijdrage zetten we ook graag in de bloemetjes. Zij ontvangt cinema-tickets voor "the Roxy theatre".  "Een autovrij en groener centrum. De auto mag plaatsmaken voor fietsers en wandelaars. We gaan betonwippen voor meer bomen en planten. Parkeren aan de rand van het centrum moet dan wel beter uitgewerkt zijn."  

Beringen maakt werk van een beleidsplan ruimte

19-05-2023

Het stadsbestuur maakt vanaf 2024 werk van een ‘Beleidsplan Ruimte’. Dit plan vervangt het bestaande gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en geeft richting aan de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Beringen, gericht op de middellange en lange termijn (tot 2040). Het ‘Beleidsplan Ruimte Beringen’: zet een ‘stip aan de horizon’: het plan is niet rechtstreeks bindend voor burgers, maar toont wel de ambities die de gemeente op vlak van ruimte in de toekomst heeft. geeft een inkijk waar en hoe we zullen wonen we in de toekomst. We gaan aan de slag met thema’s zoals onder meer (betaalbaar) wonen, mobiliteit, natuur en ontspanning. Het zijn zulke thema’s die een leidraad vormen voor het gebruik en de inrichting van de ruimte in onze stad voor de komende jaren. Want Beringen beweegt, groeit, verandert. En ook in de toekomst willen we dat Beringen een leefbare stad blijft zonder haar eigenheid te verliezen, waar het fijn is om te wonen, leven en werken voor iedereen! Hoe doen we dit? Op dit moment wordt het proces voorbereid (definiëren opdracht, zoeken studiebureau voor ondersteuning,...). In 2024 zal de stad een studiebureau aanstellen. De doorlooptijd van het plan wordt op meerdere jaren voorzien. In 2026 zal de stad het beleidsplan ruimte proberen te finaliseren.  Inspraak voor publiek en stakeholders Uiteraard maakt het stadsbestuur dergelijke beleidsplannen niet alleen op, maar wordt er uitgebreid geluisterd naar publiek en stakeholders. De fase die nu loopt wil een ruime input verzamelen. De stad zal de verzamelde input ook het studiebureau meegeen en de informatie zal richting geven aan het traject. Doorheen het proces van de opmaak van het beleidsplan het studiebureau tal van participatiemomenten voorzien. Die zullen over specieke onderwerpen of plekken gaan.  In de loop van 2024 zal het stuk rond specifiekere participatie duidelijker zijn.  Via allemaalberingen.be/2040 kunnen de inwoners van Beringen alles op de voet volgen. 

Beringen 2040 is een nieuwe start

17-05-2023

Stad Beringen lanceerde in het voorjaar van 2022 de stadstour voor de toekomst, een nieuw participatietraject als aanvulling op de bouwmeesterscan. De Stad ging in zee met de UHasselt om het traject vorm te geven. De inwoners konden zich inschrijven voor een begeleide wandeling. De opkomst bij de wandelingen was niet groot en uiteindelijk zette de stad de samenwerking met de UHasselt stop. De verhalen uit de stadstour kan je raadplegen via https://stadstourvoordetoekomst.be/verhalenkaart De stad besloot om via het online participatieplatform een nieuw participatietraject te starten. De nieuwe start van het project kreeg de naam Beringen 2040.

Meer nieuws & activiteiten

Beringen 2040

Wat maakt Beringen zo fijn en bijzonder? Welke plekken kunnen beter? Vertel ons hoe jij de toekomst van jouw buurt ziet!

Bekijk de inzendingen