Het verschil tussen een idee en een project?

Je vraagt je misschien af wat het verschil is tussen een idee en een project van de buurtbudgetten?  Wel, we hebben er bewust voor gekozen om dit op te spiltsen in 2 verschillende fases.

Een idee indienen is niet bindend! Je hebt een idee voor je buurt? Prima! Je geeft een titel aan je idee en omschrijft zeer kort wat dat idee is.

Je idee wordt dan bekeken door een stadsmedewerker. Past dit binnen de vooropgestelde doelen van een buurtbudget? Super! Dan krijg je een uitnodiging om deel te nemen aan een schrijfsessie.

In een schrijfsessie ga je in gesprek met de deskundige buurtbudgetten. Samen bekijken we hoe we dit idee tot werkelijkheid kunnen brengen.

  • Wat heb je allemaal nodig om dit idee te verwezenlijken?
  • Is het realistisch?
  • Wie helpt je nog bij uitwerking van dit idee?
  • Heb je een vergunning nodig van een andere dienst binnen het stadhuis?

Bots je op enkele uitdagingen? Dan kunnen we hier samen mee aan de slag.

Op deze manier hoef je geen volledig project in één keer uit te denken en is de kans groter dat je idee effectief gerealiseerd wordt, omdat je bijgestaan wordt met het juiste advies van deskundigen uit allerlei stadsdiensten.

Beslis je later dat je het idee niet wil uitwerken? Geen enkel probleem. Je idee komt online en kan andere Beringenaren inspireren om het concept in een andere buurt uit te werken.